Tổ chuyên môn
  • Điện thoại cơ quan: 0277.3636.001
  • Số fax: 0277.3636.434

Tổ chuyên môn
Điện thoại:0277.3636.001
Số fax:0277.3636.434
Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Tổ Toán
STT Họ và tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Minh Hoàng

Email: vominhhoang@laivung2.edu.vn
Tổ Trưởng chuyên môn
Giáo viên giảng dạy
Võ Minh Hoàng
2 Đặng Thị Kim Thơ

Email: dangthikimtho@laivung2.edu.vn
Tổ Phó chuyên môn
Giáo viên giảng dạy
Đặng Thị Kim Thơ
3 Phan Văn Công

Email: phanvancong@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Phan Văn Công
4 Đỗ Phú Quốc

Email: dophuquoc@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Đỗ Phú Quốc
5 Lưu Lại Đức Thắng

Email: luulaiducthang@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Lưu Lại Đức Thắng
Tổ Lý - CN
STT Họ và tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Tấn Đạt

Email: nguyentandat@laivung2.edu.vn
Tổ Trưởng chuyên môn
Giáo viên giảng dạy
Nguyễn Tấn Đạt
2 Nguyễn Công Ne

Email: nguyencongne@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Nguyễn Công Ne
3 Nguyễn Kiến Thức

Email: nguyenkienthuc@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Nguyễn Kiến Thức
4 Nguyễn Văn Khóm

Email: nguyenvankhom@laivung2.edu.vn
Tổ Phó chuyên môn
Giáo viên giảng dạy
Nguyễn Văn Khóm
5 Nguyễn Văn Điệt

Email: nguyenvandiet@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Nguyễn  Văn Điệt
Tổ Hóa
STT Họ và tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Ngọc

Email: nguyenthingoc@laivung2.edu.vn
Tổ Trưởng chuyên môn
Giáo viên giảng dạy
Nguyễn Thị Ngọc
2 Lê Minh Cảnh

Email: leminhcanh@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Lê Minh Cảnh
3 Nguyễn Kim Nguyên

Email: nguyenkimnguyen@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Nguyễn Kim Nguyên
4 Huỳnh Thúc Đăng Khoa

Email: huynhthucdangkhoa@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Huỳnh Thúc Đăng Khoa
5 Nguyễn Thị Phúc Mãng

Email: nguyenthiphucmang@laivung2.edu.vn
Thực hành, thí nghiệm Nguyễn Thị Phúc Mãng
Tổ Sinh - CN
STT Họ và tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Thành

Email: nguyenvanthanh@laivung2.edu.vn
Tổ Trưởng chuyên môn
Giáo viên giảng dạy
Nguyễn Văn Thành
2 Phan Thị Kim Hương

Email: phanthikimhuong@laivung2.edu.vn
Tổ Phó chuyên môn
Giáo viên giảng dạy
Phan Thị Kim Hương
3 Đào Thanh Cường

Email: daothanhcuong@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Đào Thanh Cường
4 Hoàng Kim Chi

Email: hoangkimchi@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Hoàng Kim Chi
5 Nguyễn Phụng Nguyên

Email: nguyenphungnguyen@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Nguyễn Phụng Nguyên
Tổ Văn
STT Họ và tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Nhật Quỳnh

Email: lenhatquynh@laivung2.edu.vn
Tổ Trưởng chuyên môn
Giáo viên giảng dạy
Lê Nhật Quỳnh
2 Nguyễn Thị Phụng

Email: nguyenthiphung@laivung2.edu.vn
Tổ Phó chuyên môn
Giáo viên giảng dạy
Nguyễn Thị Phụng
3 Nguyễn Thị Kiều

Email: nguyenthikieu@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Nguyễn Thị Kiều
4 Nguyễn Thị Hồng Phi

Email: nguyenthihongphi@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Nguyễn Thị Hồng Phi
5 Nguyễn Kim Nhung

Email: nguyenkimnhung@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Nguyễn Kim Nhung
Tổ Sử - GDCD
STT Họ và tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Quốc Bình

Email: nguyenquocbinh@laivung2.edu.vn
Tổ Trưởng chuyên môn
Giáo viên giảng dạy
Nguyễn Quốc Bình
2 Bùi Phước Linh

Email: buiphuoclinh@laivung2.edu.vn
Bí thư Đoàn trường
Giáo viên giảng dạy
Bùi Phước Linh
3 Lại Bạch Cúc

Email: laibachcuc@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Lại Bạch Cúc
4 Võ Văn Mến

Email: vovanmen@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Võ Văn Mến
5 Lê Hồng Thanh

Email: lehongthanh@laivung2.edu.vn
GV. Phổ cập THPT Lê Hồng Thanh
Tổ Địa
STT Họ và tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Hồng Hải

Email: phamhonghai@laivung2.edu.vn
Tổ Trưởng chuyên môn
Giáo viên giảng dạy
Phạm Hồng Hải
2 Nguyễn Thị Thanh Thúy

Email: nguyenthithanhthuy@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Nguyễn Thị Thanh Thúy
3 Nguyễn Thế Ngọc

Email: nguyenthengoc@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Nguyễn Thế Ngọc
Tổ Tin
STT Họ và tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Tấn Kềm

Email: letankem@laivung2.edu.vn
Tổ Trưởng chuyên môn
Giáo viên giảng dạy
Lê Tấn Kềm
2 Lê Phước Quang

Email: lephuocquang@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Lê Phước Quang
3 Trần Thị Thắm

Email: tranthitham@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Trần Thị Thắm
4 Nguyễn Trúc Giang

Email: nguyentrucgiang@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Nguyễn Trúc Giang
5 Nguyễn Hoàng Lưu

Email: nguyenhoangluu@laivung2.edu.vn
CBTB Nguyễn Hoàng Lưu
Tổ Thể dục - QPAN
STT Họ và tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Phước Tâm

Email: nguyenphuoctam@laivung2.edu.vn
Tổ Trưởng chuyên môn
Giáo viên giảng dạy
Nguyễn Phước Tâm
2 Trương Đình Duy

Email: truongdinhduy@laivung2.edu.vn
Tổ Phó chuyên môn
Giáo viên giảng dạy
Trương Đình Duy
3 Võ Hữu Dư

Email: vohuudu@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Võ Hữu Dư
4 Phan Trung Chánh

Email: phantrungchanh@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Phan Trung Chánh
5 Nguyễn Viết Tiến

Email: nguyenviettien@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Nguyễn Viết Tiến
Tổ Ngoại ngữ
STT Họ và tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thanh Lưu

Email: lethanhluu@laivung2.edu.vn
Tổ Trưởng chuyên môn
Giáo viên giảng dạy
Lê Thanh Lưu
2 Phạm Ngọc Thuý

Email: phamngocthuy@laivung2.edu.vn
Tổ Phó chuyên môn
Giáo viên giảng dạy
Phạm Ngọc Thuý
3 Huỳnh Thị Thanh Khiết

Email: huynhthithanhkhiet@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Huỳnh Thị Thanh Khiết
4 Nguyễn Ngọc Xuyến

Email: nguyenngocxuyen@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Nguyễn Ngọc Xuyến
5 Phạm Hoàng Nhị Lưu

Email: phamhoangnhiluu@laivung2.edu.vn
Giáo viên giảng dạy Phạm Hoàng Nhị Lưu
Tổ Văn phòng
STT Họ và tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Hữu Thạnh

Email: lehuuthanh@laivung2.edu.vn
Tổ Trưởng Văn phòng
Kế toán tài chính
Lê Hữu Thạnh
2 Nguyễn Văn Lợi

Email: nguyenvanloi@laivung2.edu.vn
Bảo vệ Nguyễn Văn Lợi
3 Đinh Thái Nguyên

Email: dinhthainguyen@laivung2.edu.vn
Thư viện Đinh Thái Nguyên
4 Đỗ Thanh Hiền

Email: dothanhhien@laivung2.edu.vn
Văn thư Đỗ Thanh Hiền
5 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa

Email: nguyenthihuynhhoa@laivung2.edu.vn
Y tế Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
dongsen.jpg gaogiong.jpg gothap.jpg langcu.jpg langhoa.jpg

Bạn có thường xuyên giúp con bạn hiểu nội dung đang học tại trường không ?

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,469
  • Tháng hiện tại17,336
  • Tổng lượt truy cập92,342
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây