VIDEO “KỂ CHUYỆN TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU NHÀ GIÁO ĐẤT SEN HỒNG” CỤM LAI VUNG

Video Clip hình ảnh Hội thi kể chuyện tấm gương tiêu biểu nhà giáo Đất Sen hồng năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-VSTBPN ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức Hội thi "Kể chuyện tấm gương tiêu biểu Nhà giáo Đất Sen hồng" năm 2022. Nhằm tuyên truyền, lan toả đến toàn thể cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh và Cha mẹ học sinh trong tỉnh về những tấm gương tiêu biểu nhà giáo Đất Sen hồng; đồng thời lựa chọn các tác phẩm có số lượt xem (view) trên Kênh Youtube theo quy định để chấm điểm vào vòng chung khảo.

Video liên quan