• Ngày 06/12/2018 Bộ giáo dục đã công bố bộ đề  tham khảo thi THPT Quốc gia 2019
  • a. Trình tự:- Bước 1: Cá nhân có nhu cầu xác nhận hoàn thành chương trình THPT, hoàn chỉnh mẫu đơn (mẫu 7), nộp cho cán bộ phụ trách văn phòng trường.- Bước 2: Cán bộ phụ trách kiểm tra nội dung đơn và hẹn trả kết quả. Cán bộ phụ trách kiểm sổ GTGĐ ...
  • Huớng dẫn về đối tượng; cơ chế thu, quản lý học phí
Tài liệu