Sáng thứ ba, ngày 07/01/2020, Trường THPT Lai Vung 2 phối hợp với Công an Huyện Lai Vung đã tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông dành ...