Liên hệ trực tiếp:

Trường THPT Lai Vung 2

Ql54, Hoà Bình, Tân Hoà, Lai Vung, Đồng Tháp
0277.3636001
0277.3636434

Dấu * là phần không được để trống