GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Quốc lộ 54, ấp Hòa Bình, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Email:  thpt.laivung2.dongthap@moet.edu.vn

Điện thoại: 0277.3636.001

LaiVung2.jpg

 

I.QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP:

Trường THPT Lai Vung 2 được thành lập vào năm 1991 thuộc địa bàn kinh tế kém phát triển. Học sinh của trường lúc bấy giờ bao gồm 2 cấp (cấp 2 và cấp 3). Đại đa số học sinh của trường là con em của nông dân do đó việc học tập của học sinh còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ gia đình khó khăn và hộ nghèo tương đối cao. Vì vậy, chất lượng học tập của học sinh còn thấp, tỷ lệ tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông hàng năm đạt khoảng 80%.

Trong những ngày đầu thành lập trường cơ sở vật chất của trường vô cùng thiếu thốn, thiếu trang thiết bị và đồ dùng học tập. Thiếu sách giáo khoa cho học sinh và sách chuyên dùng để giảng dạy cho học sinh.

Năm học 2003 – 2004 vừa qua trường THPT Lai Vung 2  tách cấp 2 ra thành trường THCS Tân Hòa. Tuy nhiên trường THPT Lai Vung 2 và trường THCS Tân Hòa vẫn đóng trên cùng một địa bàn.

Trường THPT Lai Vung 2 là một trong những trường của tỉnh Đồng Tháp thực hiện dạy và học theo chương trình thí điểm phân ban mới của Bộ. Do đó nhà trường vô cùng quan tâm đến việc nâng cao cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học. Với kinh nghiệm và nâng lực của Ban Giám Hiệu nhà trường, sự nhiệt tình năng nổ của đội ngũ giáo viên, cán bộ công nhân viên và học sinh, sự quan tâm của UBND huyện, Sở Giáo Dục và Đào Tạo Đồng Tháp, trường THPT Lai Vung 2 đang phấn đấu trở thành trung tâm giáo dục của Huyện, đào tạo những con người, thế hệ mới để phục vụ cho địa phương, cho xã hội và cho Tổ quốc.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1. Chi bộ:

Trường có 01 chi bộ trực thuộc huyện ủy quản lí gồm 20/6 đảng viên, chưa có chi ủy chỉ có bí thư và phó bí thư, Bí thư là Hiệu trưởng, Phó bí thư là phó hiệu trưởng. Hàng năm chi bộ đều đạt Trong sạch vững mạnh, được huyện ủy Lai Vung khen.

2. Cơ cấu tổ chức nhà trường.

a. Cán bộ viên chức.

Tổng số cán bộ công nhân viên là 78/28 trong đó:

+ Ban Giám Hiệu: 04

+ Trực tiếp giảng dạy: 71/26

+ Nhân viên: 10/2 gồm: 01 kế toán, 01 văn thư, 01/01 thiết bị, 01 thư viện, 01/01 Y tế, 02 Bảo vệ, 01 Phục vụ, 01 trợ lý thanh niên.

Trình độ đào tạo: Đa số đạt chuẩn đào tạo, đang học đại học ở môn tin học và thể dục. Thạc sĩ 09, đang học cao học 03 Đại học Đồng Tháp 05.

Trường có 10 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng.

1. Tổ Văn:                                      Tổ trưởng: Đồng chí  Lê  Nhật Quỳnh

2. Tổ Sử - GDCD                           Tổ trưởng: Đồng chí Nguyễn Quốc Bình

3. Tổ Anh                                       Tổ trưởng: Thầy Lê Thanh Lưu

4. Tổ Toán                                     Tổ trưởng: Thầy Võ Minh Hoàng

5. Tổ Lý- KT Công nghệ                Tổ trưởng: Đồng chí Nguyễn Tấn Đạt

6. Tổ Hóa                                       Tổ trưởng: Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc

7. Tổ Sinh-KT Nông nghiệp          Tổ trưởng: Đồng chí Nguyễn Văn Thành

8. Tổ Địa                                       Tổ trưởng: Đồng chí Phạm Hồng Hải

9. Tổ Tin học                                Tổ trưởng: Thầy Lê Tấn Kềm

10.Tổ Thể Dục                             Tổ trưởng: Đồng chí Nguyễn Phước Tâm 

11. Tổ Văn phòng                        Tổ trưởng: Đồng chí Lê Hữu Thạnh

b. Tỉ lệ giáo viên/ lớp.

          Tỉ lệ 2,23 chưa đạt qui định còn mất cân đối, thừa giáo viên môn sử, Giáo dục công dân.

          Tuổi nghề cao giáo viên nhất 29 năm, còn lại đa số trẻ.

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:

  a. Cơ sở vật chất:

- Phòng học: 30 phòng trong đó học chính khóa và học khép kín toàn trường khối 12 ( 08 môn ), khối 10 và khối 11 ( 04 môn Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh )

- Phòng làm việc:

  12 phòng: 04 Ban Giám Hiệu, 01 Hội đồng giáo viên, 01 Hội trường, còn lại là các phòng ban, đoàn thể.

- Nhà vệ sinh; 02 phục vụ cho học sinh, mỗi phòng ban đều có nhà vệ sinh riêng.

- Nhà công vụ: 09 căn đủ đáp ứng cho cán bộ viên chức của trường.

 b. Trang thiết bị:

- Thư viện: 02 phòng có 06 máy tính kết nối internet và 23.875 quyển sách.

- Chức năng: 06 phòng

      Gồm:

              02 phòng máy tính thực hành 50 máy, tất cả đều nối internet.

              01 phòng nghe nhìn ( Ti vi LCD ).

              01 phòng thực hành Lý – KT Công nghệ.

              01 phòng thực hành Hóa ( đầy đủ hóa chất ).

              01 phòng thực hành sinh – Công nghệ ( tương đối đầy đủ ).

Ban giám hiệu Trường THPT Lai Vung 2