Đoàn TNCSHCM

THI THÊU- VẼ TRANH CẤP TRƯỜNG

In bài này

CUỘC THI THÊU- VẼ TRANH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013

- Căn cứ vào công văn số: 1074/SGDĐT-GDTrH ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Sở GDĐT về hướng dẫn hội thi “Học sinh giỏi Kỹ thuật – Vẽ tranh năm học 2012-2013.

            - Đoàn Trường THPT Lai Vung 2 triển khai kế hoạch hưởng ứng cuộc thiHọc sinh giỏi  Kỹ thuật- Vẽ tranh năm học 2012-2013 như sau:

1.Đối tượng dự thi:Tất cả học sinh khối 10,11,12.

2.Điều kiện dự thi: Đạt kết quả kiểm tra giữa kì  năm học 2012 - 2013 học lực từ trung bình trở lên và hạnh kiểm từ loại khá trở lên.

Ngày 15/ 11/2012 lúc 9 giờ 30, có 20 thí sinh đăng kí và tham dự cuộc thi thuê- vẽ tranh cấp trường để chọn mỗi nội dung là 03 thí sinh dự thi cấp tỉnh ngày 15/12/2012, đến 12 giờ 30 cuộc thi thành công tốt đẹp.

 

THI SINH THAM GIA DỰ THI

THI SINH THAM GIA DỰ THI VẼ TRANH

THI SINH THAM GIA DỰ THI THÊU

 

Lượt xem: 1958

 Cổng thông tin trực tuyến Trường THPT Lai Vung 2
 Sở Giáo Dục & Đào Tạo Tỉnh Đồng Tháp - Trường THPT Lai Vung 2
 Địa chỉ: Quốc lộ 54- Xã Tân Hòa - Lai Vung - Đồng Tháp
 Tell: (067) 3636-001. Fax: (067) 3636-434. MST: 140.1029.801
  Website: www.laivung2.edu.vn - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright ©2010 Trường THPT Lai Vung 2.
Development by Trần Ngọc Hiền
Website tương thích tốt nhất với trình duyệt Firefox3.0, Google Chrome 10 trở lên.
Firefox IE Chrome Opera Maxthon Netscape SafariL TheWold Travele